หน้าแรก
     เกี่ยวกับเรา
     สินค้า
     ศูนย์รวมข้อมูล
     ติดต่อเรา
          
 
RaiOn
พันธกิจ (Mission)
   สินค้าที่ได้รับคุณภาพมาตรฐาน จากการคัดสรรและทดสอบโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 20ปี ในสภาวะการใช้งานจริงที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ พร้อมที่จะใช้ชื่อ “RaiOn” ได้อย่างเต็มภาคภูมิ    การจัดส่งสินค้าที่ตรงเวลา ด้วยรูปแบบจัดการคลังสินค้าแบบมี Stock (Min-Max) และมีระบบตัวแทนในการกระจายสินค้าที่ให้บริการตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยราคาที่น่าพึงพอใจ
   ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ลูกค้าอย่างยุติธรรม    สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่ค้า เพื่อเป็นพันธมิตรทางการค้าที่ได้รับความไว้วางใจในระยะยาว เพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
   ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่ระดับสากล  


© Copyright 2021 RaiOn Asia. All Rights Reserved.